background

Promocja sprzedażowa Hitachi Vantara.
Zestawy macierzy dla rynku SMB w super niskiej cenie

Centra danych zużywają dużo energii. Niektórzy twierdzą, że mogą odpowiadać nawet za 4% całej emisji gazów cieplarnianych na świecie.

Właśnie dlatego zużycie energii, koszty chłodzenia i wymagania dotyczące przestrzeni są podstawą zrównoważonego centrum danych. Postęp technologiczny w zakresie wirtualnych i inteligentnych jednostek dystrybucji zasilania (PDU), monitorowania obwodów rozgałęzionych i urządzeń komputerowych może zapewnić pewną wydajność, ale potrzeba znacznie więcej, aby nie tylko zmniejszyć ślad węglowy centrum danych, ale także ograniczyć gwałtownie rosnące koszty.

Na przykład koszt zasilania pojedynczego stojaka serwerowego w centrum danych w USA może wynosić nawet 30 000 USD rocznie, w zależności od konfiguracji. W oparciu o ten pomiar organizacja posiadająca 100 szaf serwerowych może wydawać ponad 3 miliony USD rocznie na samo zasilanie centrum danych. Jest to jeden z głównych powodów, dla których coraz większa liczba specjalistów IT koncentruje się na monitorowaniu zużycia energii i wydajności operacyjnej.

Nie można zredukować czegoś, czego nie da się zmierzyć

W centrum danych istnieją dwa główne źródła poboru energii: infrastruktura IT oraz systemy chłodzenia. Zgodnie z wynikami badań od 30% do 55% zużycia energii przez centrum danych jest przeznaczane na zasilanie systemów chłodzenia i wentylacji – przy średniej oscylującej wokół 40%.

Firma Hitachi Vantara od lat tworzy infrastrukturę przyjazną dla środowiska, która pomogła już wielu organizacjom w osiąganiu celów związanych z ekologią przy jednoczesnym obniżaniu kosztów obsługi centrum danych. Nasze systemy magazynowania danych umożliwiają zredukowanie ilości pobieranej energii oraz ograniczenie wymaganej przestrzeni na urządzenia — co z kolei przekłada się na mniejsze wymogi w zakresie chłodzenia. Na przykład seria Hitachi Vantara VSP nadal zapewnia redukcję emisji CO2 na poziomie 30–40% przy każdym nowym produkcie. W rzeczywistości jeden z globalnych klientów wykorzystał te systemy, aby zmniejszyć zarówno zużycie energii, jak i emisję dwutlenku węgla o 96%. Możesz przeczytać analizę przypadku tutaj.

Wgląd w wydajność jest również potrzebny do podejmowania decyzji w zakresie nakładów kapitałowych, a także do podejmowania decyzji na podstawie danych w celu optymalizacji operacji. Jednym ze sposobów na pomoc człowiekowi w tej pętli w podejmowaniu lepszych i bardziej terminowych decyzji dotyczących poprawy zużycia energii, kosztów chłodzenia i wymagań przestrzennych, jest analityka.

Rozproszona pamięć masowa może stać się nieefektywna, gdy będzie niewykorzystywana, marnując inwestycje kapitałowe i niepotrzebnie zużywając energię, chłodzenie i zasoby przestrzeni. To samo może dotyczyć starszych systemów pamięci masowej, które typowo wymagają i zużywają znacznie więcej energii niż nowoczesny sprzęt.

Wyzwanie związane ze starszym sprzętem potęguje fakt, że wiele pomieszczeń centrów danych i wdrożeń pamięci masowej zostało skonfigurowanych bez odpowiedniego uwzględnienia dystrybucji ciepła. W rezultacie, chociaż czujniki mogą identyfikować istotne punkty oraz zgłaszać zdarzenia i niekorzystne warunki, po zainstalowaniu sprzętu trudno je przenieść lub zaktualizować bez zakłócania aplikacji.

Ogólnie mówiąc, sprzęt IT może tolerować szersze zakresy wilgotności, co przekłada się na oszczędności w kontekście chłodzenia. Natomiast wykorzystanie czujników i elementów sterowania pozwala dopasować wydajność chłodzenia i przepływ powietrza do obciążeń IT. Co więcej, praktyki z zakresu DataOps mogą być stosowane w celu konwergencji funkcji IT i obiektów budowlanych w taki sposób, aby energia, sprzęt i powierzchnia użytkowa były wykorzystywane tak efektywnie, jak to tylko możliwe. Innymi słowy, analityka umożliwia „dobranie odpowiedniego rozmiaru” infrastruktury i zredukowanie kosztów energii.

Przemysłowe operacje DataOps Lumada zapewniające optymalizację energetyczną

Prawda jest taka, że kiedy mówimy o ekologicznych przedsiębiorstwach, efektywność energetyczna rzadko jest częścią formalnego szkolenia specjalistów IT. Dlatego wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu wydajności energetycznej może wspomóc współpracowników w myśleniu o sposobach na uzyskanie oszczędności. Procedury te mogą być rozszerzone o boty lub aplikacje z zakresu doradztwa energetycznego oparte na sztucznej inteligencji, aby w czasie rzeczywistym udzielać pracownikom porad dotyczących możliwości optymalizacji.

Oprogramowanie Hitachi Vantara Lumada DataOps zapewnia możliwość obserwowania operacji i zasobów pod kątem optymalizacji. Konfigurowane pulpity nawigacyjne umożliwiają zrozumienie procesu zużycia energii, związanego również z klimatyzacją, zwłaszcza największymi skrzynkami sprzętowymi znajdującymi się najbliżej kanałów klimatyzacji, w celu uzyskania największej wydajności. Hitachi Vantara ostrożnie szacuje, że centra danych mogą zaoszczędzić od 0,5% do 2% ogólnych kosztów energii dzięki zastosowaniu rozwiązania do monitorowania, podczas gdy eksperci branżowi szacują, że ogólne oszczędności w zakresie wydajności obiektów mogą wynieść nawet 10% do 15% w oparciu o monitoring IoT.

Integracja z istniejącymi systemami nie stanowi problemu, ponieważ Lumada wspiera protokoły transmisji strumieniowych z systemów IT i OT, w tym OPC-UA, SNMP, HTTP, Modbus, BACnet. Może również łączyć się z istniejącymi aplikacjami do zarządzania centrami danych i usługami, takimi jak DCIM i systemy ERP.

Oprogramowanie IIoT Core to serwer, główny produkt związany z kontrolą, wizualizacją oraz konfiguracją monitorowania. Bloki czujników programowych Edge Connect to czujniki wysyłające dane do serwera. Witryna Edge Connect Site to lokalizacja (centrum danych), z którą nawiązujemy połączenie. Edge Manager to element, który pozwala nam pobierać dane brzegowe z czujników i systemów obiektowych, a także innych źródeł, takich jak BACnet w przypadku informacji o budynku (HVAC, oprogramowanie do zarządzania budynkiem) i innych protokołów, aby wprowadzić je do IIoT Core.

Pulpity nawigacyjne są dostosowywane do konkretnych wymagań przy pomocy rozwiązania Pentaho Business Analytics lub innej wybranej technologii do tworzenia pulpitów nawigacyjnych, np. Grafana lub Power BI. Możliwość obserwacji, wizualizacja i wgląd są dostarczane wraz z dziennikami, śledzeniem i danymi zdarzeń z podłączonych urządzeń, pamięci masowej, aplikacji działających lokalnie lub w chmurze. Dane z kontekstem i wizualizacjami dają wiedzę umożliwiającą podejmowanie decyzji optymalizacyjnych w czasie rzeczywistym, a także planowanie działań.

Ponadto optymalizację zasobów można zapewnić za pomocą prognoz, przewidywań i zaleceń opartych na wykorzystaniu zasobów, lokalizacji lub wydajności w celu podejmowania świadomych decyzji. Optymalizacja procesów może również zapewniać rekomendacje dotyczące dalszej optymalizacji.

Dużo do przyswojenia

Pierwszym krokiem do stworzenia bardziej zrównoważonego centrum danych jest zrozumienie obecnego zużycia energii — należy to zrobić przed rozpoczęciem planowania redukcji zużycia energii i emisji dwutlenku węgla. Po uzyskaniu spójnego wglądu możesz rozpocząć poszukiwanie możliwości zwiększenia wydajności energetycznej i redukcji emisji dwutlenku węgla. Znamy wiele projektów, w których modernizacja infrastruktury mogła prowadzić do znacznej redukcji — nawet 96% w zakresie poboru energii i emisji CO2.

Lumada DataOps to otwarta struktura zapewniająca integrację z dowolnymi centrami danych. Często napotykamy unikatowe komponenty, np. systemy chłodzenia lub starsze oprogramowanie do zarządzania, które różnią się od standardowych elementów w kontekście integracji z zasobami obliczeniowymi i pamięcią masową. Właśnie w takich przypadkach ujawnia się prawdziwa wartość naszych otwartych i niestandardowych łączników. Pojedynczy przegląd zapewnia informacje o zużyciu energii dla całej floty produktów.

Mamy narzędzia. Mamy specjalistyczną wiedzę. Nie ma powodu, aby czekać dłużej z przejściem w kierunku bardziej zrównoważonego, przyjaznego dla środowiska centrum danych.