background

Storage Virtualization Operating System RF (SVOS RF)

Wszystkie modele macierzy z rodzin VPS G oraz VSP F używają tego samego macierzowego systemu operacyjnego – Storage Virtualization Operating System RF (SVOS RF). Dzięki temu wszystkie cechy tego systemu oraz jego funkcjonalności są takie same dla każdej macierzy z tej rodziny. Co więcej, ze względu na wykorzystania tych samych funkcji, w tym również mechanizmów kopiowania i zdalnej replikacji, istnieje możliwość budowania środowisk Disaster Recovery (DR) z synchroniczną lub asynchroniczną replikacją zdalną, skonfigurowaną pomiędzy różnymi modelami macierzy VSP G/F. Cechą charakterystyczną, którą posiadają tylko modele VSP 5100 oraz VSP 5300 jest wsparcie dla środowisk IBM Mainframe.

SVOS RF jest systemem, w którym Hitachi zaimplementowało wiele ciekawych i często unikalnych na rynku funkcjonalności. Jedną z wyróżniających się na rynku jest wbudowana wirtualizacja macierzy firm trzecich, realizowana za pomocą protokołów zewnętrznych FC i iSCSI. Proces wirtualizacji jest realizowany wewnątrz macierzy VSP G/F i nie wymaga żadnych dodatkowych urządzeń zewnętrznych. Oprócz zapisanej w systemie SVOS RF listy przetestowanych systemów pamięci masowej, które mogą zostać podłączone do kontrolerów VSP G/F, macierze te posiadają również możliwość wykorzystania profilu Generic Profile, który pozwala wirtualizować praktycznie każdą macierz na rynku. Wirtualizacja w macierzach Hitachi może być realizowana w dwóch scenariuszach:

  • dyski wirtualizowane z innych macierzy wraz z danymi przechowywanymi na tych dyskach – dane po wirtualizacji są nadal dostępne,
  • dyski wirtualizowane z innych macierzy bez danych, np. jako wolumeny, z których budowane są pule HDP lub HDT.

Wirtualizacja opisana powyżej jest obecna w rozwiązaniach Hitachi już od ponad 10 lat. Jej rozszerzenie, zaprezentowane w poprzedniej generacji macierzy VSP G/F, pozwala na budowanie wirtualnych maszyn storage (Virtal Storage Machine). Maszyny te można utożsamić z maszynami wirtualnymi obecnymi od lat w świecie serwerów.

Rysunek 1. Globalna wirtualizacja i technologia wirtualnych maszyn storage (VSM, Virtual Storage Machine).

 

Technologia ta pozwala na podział fizycznych zasobów macierzy na VSM (Virtual Storage Machine), każda ze swoim własnym numerem seryjnym, swoimi zasobami i ewentualnie również swoim administratorem. Najczęściej wykorzystywane scenariusze użycia, to:

  • Budowa niezależnych maszyn storage, każda dla innego środowiska, innej aplikacji, innego departamentu czy innej spółki w grupie (multitenancy). Dla zapewnienia wymaganej jakości obsługi każdego z tych środowisk oraz utrzymania ich niezależności.
  • Budowa klastra wysokiej dostępności (HA) pomiędzy dwoma macierzami (Global Active Device).
  • Realizacja całkowicie bezprzerwowej migracji danych ze starszej generacji macierzy Hitachi do urządzeń VSP G/F (Non-Disruptive Migration). Migracja wykonywana mechanizmami macierzowymi bez konieczności restartu aplikacji.

W przypadku macierzy Hitachi budowa klastra active-active wysokiej dostępności (Global Active Device, GAD) możliwa jest bez konieczności wykorzystywania dodatkowych urządzeń w sieci SAN. Global Active Device jest to wbudowana funkcjonalność kontrolerów macierzy oraz systemu SVOS RF. I pozwala ona na skonfigurowanie dwóch macierzy z replikacją synchroniczną pomiędzy nimi (na przykład w różnych lokalizacjach), w taki sposób, aby były on „widziane” przez serwer (lub klaster serwerów, które również będą geograficznie rozproszone), tak jakby było to jedno urządzenie. W takim środowisku możliwe jest zagwarantowanie parametrów RPO=0 oraz RTO=0.