background

Hitachi Content Platform Anyware Edge

Hitachi Content Platform Anywhere Edge

HCP AE pozwala na budowę tzw. obiektowego środowiska NAS. Funkcjonalności serwera plików dla użytkowników i aplikacji dostępne są w analogiczny sposób jak w przypadku tradycyjnego NASa. Ale całe rozwiązanie zbudowane jest w oparciu o obiektowy magazyn danych HCP. Dane przechowywane są i zabezpieczane wewnątrz HCP. HCP Anywhere Edge pełni rolę bramy plikowej. Systemy plików skonfigurowane w HCP Anywhere Edge podłączone są do przestrzeni nazw w HCP i wszystkie pliki i foldery zapisywane w tych systemach kopiowane są w czasie rzeczywistym do odpowiedniej (swojej) przestrzeni nazw w HCP.

Tego typu rozwiązanie znakomicie nadaje się do wykorzystania w scenariuszu, w którym aplikacja HCP Anywhere Edge instalowana jest w zdalnych oddziałach i automatycznie synchronizuje wszystkie dane do magazynu danych HCP zainstalowanego w centrum przetwarzania danych. Chmura dla plików zbudowana w ten sposób może zastąpić tradycyjne serwery plików, które często są drogie, wymagają backupu oraz miejsca przechowywania kopii bezpieczeństwa (dodatkowe koszty), a w przypadku instalacji w wielu lokalizacjach (oddziałach), nie posiadają centralnego zarządzania oraz nie pozwalają na współdzielenie treści pomiędzy nimi.

HCP Anywhere Egde zainstalowany w oddziałach i lokalizacjach zdalnych pozwala na przeźroczysty dostęp do bardzo dużej ilości danych plikowych (przechowywanych w HCP) przy jednoczesnym niewielkim rozmiarze lokalnej przestrzeni dyskowej (wewnątrz samego HCP Anywhere Edge) oraz bez konieczności wykonywania lokalnych kopii zapasowych (wszystkie dane zabezpieczone są w HCP).

Jest to możliwe dzięki architekturze rozwiązania oraz funkcjonalnościom dostępny w aplikacji.

HCP Anywhere Edge jest serwisem instalowanym na serwerze plików MS Windows, który dostarcza między innymi dwóch podstawowych funkcjonalności. Automatycznego kopiowania plików z serwera plików do obiektowego magazynu danych HCP oraz inteligentnej funkcji cache’owania i zarządzania lokalną przestrzenią serwera plików, dostarczając następujących opcji:

  • Remote File: pliki przechowywane są w HCP, a w HCP Anywhere Edge pozostawiony jest
    ink do pliku. Dzięki temu przestrzeń w HCP Anywhere Edge nie jest mocno konsumowana,
    a użytkownicy nadal mają dostęp do plików
  • Cached File: pliki przechowywane są zarówno w HCP jak i w HCP Anywhere Edge do momentu, gdy są one często używane, lub gdy spełnione są określone przez administratora kryteria. Potem w systemie plików HCP Anywhere Edge zostają zastąpione linkiem (stubbing).
  • Pin File: pliki zawsze przechowywane są lokalnie zarówno w systemie plików HCP Anywhere Edge, jak i w przestrzeni nazw HCP.

Niezależnie od wybranej opcji dane oraz metadane zawsze chronione są wewnątrz macierzy obiektowej HCP.

W takim scenariuszu możliwy jest również wykorzystanie funkcji współdzielenia plików dostępnych na przykład na wybranych udziałach sieciowych pomiędzy wieloma lokalizacjami. Użytkownicy, którzy często podróżują mogą również skorzystać z wbudowanej cechy rozwiązania pozwalającej na roaming katalogów domowych. Innym ciekawym przypadkiem użycia HCP Anywhere Edge może być wykorzystanie go dla klientów, departamentów, spółek w grupie jako urządzenie dostępowe do środowiska usługowego oraz chmury prywatnej i hybrydowej zbudowane wewnątrz organizacji w oparciu o obiektowy magazyn danych Hitachi Content Platform.

HCP Anywhere Edge wraz z obiektowym magazynem danych Hitachi Content Platform pomaga klientom w transformacji tradycyjnego środowiska plikowego dla danych i aplikacji użytkowanych w zdalnych oddziałach i departamentach do nowoczesnego środowiska usługowego zbudowanego w oparciu o chmurę prywatną lub hybrydową.

W efekcie takiej transformacji możliwe jest:

/ uproszczenie i wykorzystanie centralnego zarządzania dla wszystkich zdalnych lokalizacji (dla wszystkich urządzeń Edge),

/ redukcja kosztów poprzez wykorzystanie rozwiązania programowego, zainstalowanego na istniejącej infrastrukturze (Windows Serwer),

/ automatyczna ochrona danych oraz redukcja kosztów backupu – wszystkie nowe pliki oraz pliki zmodyfikowane są wraz z ich metadanymi automatycznie chronione w czasie rzeczywistym w chmurze prywatnej (w obiektowym magazynie danych HCP),

/ zagwarantowanie nieograniczonej skalowalności dzięki wykorzystaniu inteligentnej pamięci cache, która redukuje ilość potrzebnej przestrzeni dyskowej dla serwera plików i dla HCP Anywhere Edge w zdalnej lokalizacji (przechowane są tam tylko najbardziej aktywne pliki oraz linki do plików rzadziej używanych, zabezpieczonych wewnątrz HCP),