background

Promocja sprzedażowa Hitachi Vantara.
Zestawy macierzy dla rynku SMB w super niskiej cenie

Hitachi Virtual Storage Platform 5600

1. Innowacyjna architektura pamięci masowej nowej generacji
Magistrala Hitachi Accelerated Fabric PCIe połączona z nową konstrukcją zapewniającą odporność 4X.
Architektura została zmodyfikowana w 2019 r. o wsparcie FPGA i transfery DMA. Sam sprzęt zapewnia
99,999999% dostępności.

2. Ogromna pojemność pamięci masowej
Obsługa 16,6 PiB efektywnej pojemności NVMe i 69 PB surowej pamięci masowej. Obsługa dysków SCM, NVMe
SSD, SAS SSD i SAS HDD. Klienci mogą korzystaćz tańszych dysków HDD w warstwach pamięci masowej.

3. Lider na rynku w zakresie wydajności i opóźnień
VSP 5600 zapewnia 33 mln operacji IOPS RRH z opóźnieniami na poziomie nawet 39 ps. Oznacza to 2,2x więcej
operacji IOPS i 2,5x niższe opóźnienia w porównaniu do PowerMax.

4. Gwarancja 100% dostępności danych
Każdy system Hitachi VSP jest wspierany przez gwarancję 100% dostępności danych Hitachi. Z ponad 20-letnim
doświadczeniem i ponad 1500 wydanych patentów w zakresie pamięci masowej, systemy pamięci Hitachi są
opracowywane tak, aby zapewniać wiele poziomów redundancji i gwarantować brak nawet pojedynczego
punktu awarii.

5. Program uaktualnień kontrolerów
Program Hitachi Modern Storage Assurance zapewnia aktualizacje typu „dane w miejscu” dla rozwiązań serii VSP
5000, aby gwarantować brak nawet pojedynczego punktuawarii i zachowanie danych w istniejących dyskachi
szafach. Wymagane są tylko podstawowe plany wsparcia technicznego.

6. Replikacja w całym portfolio produktów
Narzędzia Hitachi Global Active Device (GAD), Hitachi Universal Replicator i Hitachi TrueCopy działają w całym
portfolio produktów VSP, od ekonomicznych rozwiązań po zaawansowane pamięci masowe dla przedsiębiorstw.
Można wykorzystać tańsze modele VSP w zapewnianiu ciągłości biznesowej.

7. Obsługa do 287 PB wirtualizowanej zewnętrznej pamięci sprzętowej
Hitachi ustanawia standard wirtualizacjipamięcizadowolnątablicą VSP. Nasi klienci mogą używać izarządzać
dowolnymiistniejącymilubzewnętrznymi inwestycjami w pamięci masową za platformą VSP. Oczywiście
zapewniamypełną obsługę wolumenów wirtualnych VMware.

8. Wspólny system operacyjny i usługi danych w całym portfolio
Hitachi Storage VIrtualization OperatingSystemRF(SVOSRF) zapewnia wspólny system, zarządzanieorazusługi
danychw całym portfolio VSP, dzięki czemu klienci mogąwybraćodpowiedniemodele dla danych obciążeń i
jednocześniewyeliminowaćkrzyweuczenia się.

9. Łatwe ulepszenie z wejściowego poziomu VSP
2-węzłową, 2-kontrolerową platformę VSP 5200 można z łatwością przeskalować do 2-, 4- lub 6-węzłowej i 12-
kontrolerowej platformy VSP 5600. Obsługa komputera mainframe jest uwzględniona.

10. Ogromna wydajność i pojemność na jednostkę regałową
VSP 5600 w 50 jednostkach RU zapewnia obsługę 660 000 IOPS/RU oraz 365 TBe/RU. VSP 5600 zapewnia 3,5x
więcej operacji IOPS na jednostkę RU i 6,5x więcej Tbe na jednostkę RU niż PowerMax, redukując wysokie koszty
centrów danych.