background

Deduplikacja i kompresja danych

Mechanizmy kompresji oraz deduplikacji danych w pierwszej kolejności pojawiły się w systemach backupowych. Redukując znacząco wymaganą przestrzeń pod przechowywanie danych. Następnie obydwie technologie zaczęły nieśmiało pojawiać się w macierzach dyskowych. W chwili obecnej praktycznie każda macierz posiada zaimplementowane mechanizmy deduplikacji i kompresji.

Deduplikacja danych to proces, który weryfikuję czy na  systemie nie ma dwóch identycznych

W macierzach VSP G i F oprócz kompresji, która realizowana jest na dyskach FMD, możliwe jest również uruchomienie funkcji redukcji danych – kompresji oraz deduplikacji, w systemie operacyjnym SVOS RF. Procesy kompresji i deduplikacji wykonywane w trybie inline definiowane są na poziomie pojedynczych wolumenów, dzięki czemu mogą one być wykorzystane dla tych aplikacji i tego rodzaju danych, dla których włączenie redukcji danych przynosi wymierne korzyści. Współczynnik redukcji danych na poziomie nawet 5:1 pozwala na oszczędność nie tylko przestrzeni dyskowej, ale również wpływa na mniejsze wykorzystanie przestrzeni w serwerowni oraz obniża wartości parametrów środowiskowych i koszty serwisu.