background

Polityka prywatności

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, rezygnując z subskrypcji tutaj.

Ponadto wyrażasz zgodę na udostępnianie Twoich danych osobowych innym spółkom z grupy Hitachi Vantara w celach marketingowych. Niektóre firmy z grupy mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (na przykład w Stanach Zjednoczonych) i mają inne standardy ochrony danych niż Unia Europejska. Przekazując Twoje dane osobowe tym firmom, korzystamy ze standardowych klauzul umownych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu skorzystania przez Ciebie z prawa do wycofania zgody, a po skorzystaniu z tego prawa będą odpowiednio blokowane przez okres przedawnienia wszelkich zobowiązań mogących wyniknąć z przetwarzania, udostępniając je wyłącznie organom administracji publicznej, sądom i sędziom.

Jako osoba, której dane dotyczą, możesz mieć określone prawa wynikające z obowiązującego prawa, w tym prawo do (w dowolnym momencie) skorzystania z przysługujących Ci praw dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia danych, sprzeciwu i zautomatyzowanego indywidualnego podejmowania decyzji, poprzez kontakt z nami pod adresem privacy@hitachivantara.com. Wraz z żądaniem musisz przedstawić odpowiedni dowód tożsamości, np. kopię dowodu osobistego. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.